Picture
   
Consell Graduats Socials

Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya

Picture


CONSELL DE COL·LEGIS DE GRADUATS SOCIALS DE CATALUNYA

Còrsega, 227-229, entl. – 08036 Barcelona
Telèfon: 933633380 – Fax: 934109433
E-mail: consell@consellgraduatssocials.cat


Col.legi Graduats Socials de Barcelona Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona


Picture  

Presentació

Picture  

Estatuts

Picture  

Composició de Junta

Picture  

Contacte