Picture
   
Consell Graduats Socials

Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya

Picture


Montserrat Cerqueda Serrando   Us dono la benvinguda al web del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Aquesta entitat va ser creada l’any 1984 i la formen el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona (que a la seva vegada abarca Girona i Lleida) i el Col·legi de Graduats Socials deTarragona.

   El Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, constituïda el 1984.

   Com a Presidenta de l’entitat, i en nom de la Junta de Govern, us saludo ben cordialment amb el desig que la informació facilitada sigui del vostre interès.

 

Montserrat Cerqueda Serrando
Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya

Picture  

Presentació

Picture  

Estatuts

Picture  

Composició de Junta

Picture  

Contacte

Picture  

Noticies

Picture  

Canal de protecció del denunciant